Отмяна на резервацията!

Ако трансфера е отменен от страна на Клиента с повече от 24 часа преди указания в резервацията час за трансфер, цялата сума(100%) на плащането ще бъде възстановена, минус (10%) такса за администрация.
Ако трансфера е отменен с по-малко от 24 часа преди часа за трансфер указан в резервацията, плащането няма да бъде възстановено.