Не откривам шофьора на указаното място?

Ако не откривате вашия шофьор на предварително указаното място за среща, моля да се свържете с нас по телефон на номера указан в поръчката.