Застраховки

Всички пътници и техния багаж са напълно застраховани по време на пътуването.