Гаранции

Ние сме лицензирана частна транспортна фирма с лицензен номер 10462 от 20.12.2011г. издаден от Министерството на Транспорта на Република България.
Ако по някаква причина в рамките на нашия контрол не успеем да доставим пътниците до потвърдената дестинация, ние ще осигурим подходящ алтернативен транспорт. Не се заплащат допълнителни разходите за достигане до резервираната дестинация.